Na trhu sa čím ďalej tým viac objavuje veľké množstvo pofidérnych predajcov koloidov, ktorí deklarujú kvalitu avšak realita je postavená na inej ako kvalitnej báze. Z hľadiska účinnosti a fyzikálno-chemických vlastností hľadajte ozaj kvalitu nielen slovenského ale svetového trhu. Významná časť dostupných prípravkov sa vyrába chemickou metódou, preto sa nazývajú iónové koloidy. Takéto prípravky často obsahujú chemické nečistoty. Iónové častice ľahko podliehajú chemickým reakciám (neobsahujú jeden elektrón, takže sa ľahko kombinujú s inými zlúčeninami). Výsledkom je, že ich pôsobenie v tele je krátkodobé, rýchlo sa mení na neúčinné zlúčeniny alebo vytvára jedovaté látky. Spotreba tohto typu koloidu môže viesť k otrave. Častice iónového striebra sa môžu v tele hromadiť a v dôsledku toho môžu spôsobiť striebro. Iónové častice tiež reagujú so svetlom preto sa často stretnete s tvrdením, že konkretne koloidné striebro by malo byť predávané v tmavých flašiach. Pod vplyvom svojho pôsobenia iónový koloid rýchlo stmavne. Preto musia byť iónové koloidy skladované v tmavých fľašiach a tým vás usmernia k rýchlej indikácií kvality. K dispozícii sú tiež prípravky, v ktorých nanočastice majú sférickú štruktúru. Častice v tejto forme nemajú taký veľký aktívny povrch ako v prípade plochých nanočastíc, ani tak vysokú schopnosť priľnavosti k povrchu. Doskové nanočastice majú omnoho menšiu hmotnosť v porovnaní s guľovými časticami, ktoré sú vo vnútri naplnené atómami. Sférické nanočastice majú navyše často priemer a štruktúru heterogénne a ľahko sa aglomerujú – zlúčia sa do zhlukov. Nemajú tiež kryštalickú štruktúru. Pre celkový dobrý pocit z nákupu odborníci odporúčajú kontrolovať vlastnosti nanokoloidov aby sa do Vašich rúk nedostali prípravky pochybnej kvality.

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

      

MEĎ

STRIEBRO

PLATINA

ZLATO

SMKA

Zdieľaj
Nákupný košík