Jana Varhaníková, riaditeľka Zariadenia pre seniorov, Považská Bystrica
"Po zistení, že v našom zariadení sa objavil 30.12. 2021 prvý covid-pozitívny klient, sme následne testovali všetkých klientov a pozitívnych bolo 12. Oslovili sme firmu LeXtom s.r.o. v Liptovskom Mikuláši, na dezinfekciu nášho zariadenia - nanomikrobiologickou - na báze zlata a striebra. Boli veľmi ústretoví a hneď sme sa dohodli na 8.1.2021. Mali sme trošku obavy ako to zvládneme, keďže pri dezinfekcii nemôžu byť klienti v izbách. Zamestnanci LeXtomu boli veľmi ústretoví, chápaví, pokojní, nápomocní, vydezinfikovali každú miestnosť, každý kút, jednoducho profesionálny tím. Ráno pred dezinfekciou nás všetkých vyškolili, ako sa  máme správať a pracovať po ukončení dezinfekcie, aby bola účinná. A verte, účinná bola až neuveriteľne, viac prípadov pozitívnych klientov po ďalšom pretestovaní sme už nemali. Ten deň bol náročný, ale stálo to zato. Nie je nič dôležitejšie ako ochrániť našich klientov, a s firmou LeXtom, s.r.o. sa to dá ľahšie zvládnuť."

DDS POVAŽSKÁ BYSTRICA, RIADITEĽKA P. VARHANÍKOVÁ

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

" Prajem dobrý deň,

využili sme Vaše služby mikrobiologickej dezinfekcie priestorov sociálneho zariadenia  Seniorpark Prenčov. Boli sme spokojní s rýchlym vybavením našej objednávky, s operatívnym prístupom  a postupom prác v zariadení."

DDS PRENČOV – STAROSTKA P. CIGLANOVÁ

Mgr. Anna Parcová, riaditeľka
"Srdečne pozdravujem,

ďakujeme za  pomoc pri zvládnutí jesennej karantény v našom Dome Charitas v období od 19.9.2020 do 13.10.2020 . V čase keď sme málo poznali, alebo skôr nepoznali v praxi správanie  vírusu Covid-19. Doposiaľ sa stále učíme a máme pred ním rešpekt. Firma LeXtom bola ochotná, nápomocná pri vzdelávaní a aplikácií  svojich  dezinfekčných prostriedkov. Navštívili nás v červenej zóne a dezinfekciu aplikovali vo forme zahmlievania  priamo vo všetkých priestoroch zariadenia. Touto cestou sa Vám chceme zo srdca poďakovať a podporiť Vás. Vaša dezinfekcia na báze striebra, zlata a peroxidu vodíka je najefektívnejšia a najúčinnejšia, najšetrnejšia a všestranná. Ďakujeme, že ste nám pomohli.

S láskou a vďakou kolektív zamestnancov Domu Charitas Trstená. Svoju vďačnosť pripájajú aj klienti, ktorí napriek svojmu veku a zdravotnému stavu to spoločne s Vami zvládli aj zvládnu."

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA - MGR. ANNA PARCOVÁ, RIADITEĽKA

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta Spiššké Podhradie
"Plnenie bolo v stanovenom rozsahu, kvalite a v dohodnutom termíne - výsledok deklarovaný certifikátom."

SPIŠSKÉ PODHRADIE – PRIMÁTOR

Mgr. Júlia Černajová, riaditeľka
"DDaDSS Veťký Krtíš vyjadruje poďakovilnie firme LeXtom s.r.o za ich profesionálny , promptný a ústretový pústup pre riešení našej požiadavky. Pracovníci fy vykonali v priebehu dvoch dní celkovú dezinfekciu budovy DDaDSS za plného chodu zariadenia v ktorom je umiestnených 142 klientov. Pracovné postupy boli vopred konzultované a prispósoóené tak, aby klienti a zamestnanci zariadenia nepocitbvali žiadne obmedzenia.Zabezpečením plošnej mikrobiologickej dezinfekcie sme získali pocit istoty a bezpečia pre našich klientov a zamestnancov z čistého priestoru nášho zariadenia. Firmu LeXtom s.r.o. odporúčam všetkým organizáciám, ktoré potrebujú zabezpečit' účinnú dezinfekciu svojich priestorov."

DOMOV DôCHODCOV VEĽKÝ KRTÍŠ

Zdieľaj
Nákupný košík